Fatimah12's Weblog
Just another WordPress.com weblog

Beberapa Hadis-hadis Keutamaan Sayyidina Ali As.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اللّهم صلى عل محمّد و ال محمّد

 

 

 

Rosulullah Saww bersabda :

 

 

1. “Tanda lembaran kehidupan seorang mukmin adalah mencintai Ali.”

       Manaqib Ibnu Al-Maghazily 243, Tarikh Al-Bagdady 4/215, Al-Jami’Suyuty 67, Kanz Al-Ummal 11/276

2. “Tidak ada pedang seperti Dzulfiqar dan tidak ada pemuda seperti Ali.”

Ibnu Maghazily 197, Al-Riyadh Al-Nadhirah 469

3. “Pembawa Benderaku diDunia dan di Akhirat adalah Ali”

Al-Riyadh Al-Nadhirah 469, Al-khawarizm 358, Al-Fadhoil Li Ahmad 2/838, Ibnu Al-Maghazily 200

4. “ Allah Tuhanku memerintahkanku untuk menutup semua pintu kecuali pintu Ali”

Al-Khashois Nasa’I 37, Mustadrak Al-Shohihain 3/338, Al-Turmudzy 5/410, Yanabi Al-Mawaddah

84, Musnad Ahmad 32/41, Ibnu Maghazily 254.

 

5. “Manusia-manusia jujur (Al-Shiddiqqun) ada Tiga, Mukmin keluarga Yasin,

     Mukmin diZaman Fir’aun dan yang paling  utama adalah Ali.”

     Fadha’il Al-Shohabah li Ahmad 2/814, Kanz Al’Ummal 11/276, Al-Jami’Li Al-ssuyuty 50,

Ibnu Al-Maghazily 246, Yanabi Al-Mawaddah 124.

 

6.“Barang siapa yang menginginkan jejak hidup seperti hidupku, dan mati seperti

    matiku maka dia harus mengangkat Ali sebagai walinya sepeninggalku.”

Mustadrak Al-Shohihain 3/341, Kanz Al-‘Ummal 11/281

 

7.“Akan terdengar dihari kiamat seruan berkata ‘Wahai Muhammad, sebaik-baiknya

    ayah bagimu adalah Ibrahim dan sebaik-baiknya saudara adalah Ali’

Al-Fadhoil Li Ahmad 2/825, Ibnu Al-Maghazily 67, Al-Khawarizm 140, Al-Riyadh Al-Nadhirah 483.

 

8.“Tiap Nabi akan mempunyai pewaris dan penerima wasiat, pewaris dan penerima

     wasiatku adalah Ali.”

    Al-Fahoil Li Ahmad 2/763, Al-Riyadh Al-Nadhirah 454, Yanabi Al-Mawaddah 5.

 

9. “Ya Allah janganlah engkau cabut nyawaku sebelum Engkau tampakkan padaku

      wajah Ali “

      Al-Riyadh Al-Nadhirah 501, Al-Fahoil Li Ahmad 2/814, Ibnu Maghazily 122, Sunan At-Tirmidzi 5/412

 

10. “Aku dan Ali diciptakan dari satu pohon”.

Ibnu Al-Maghazily 90

 

11. “Sepandai-pandainya ummatku sepeninggalanku adalah Ali”

Yanabi Al-Mawaddah 2

 

12. “Hiasilah perkumpulan majlismu dengan menyebut nama Ali.”

Ibnu Al-Maghazily 211

 

13. “Seadil-adilnya ummatku (dalam memutuskan perkara) adalah Ali.”

Al-Riyadh Al-Nadhirah 479

 

14. “Aku adalah juru penghimbau, sedangkan penunjuk jalan sepeninggalanku adalah

        Ali.”

Mustadrak 3/342, Kanz Al-Ummal 1/285.

 

15. “ Akan terlepas dari siksa api neraka pecinta Ali.”

Kunuz Al-Haqaia Li Al-Manawy 62 juga Al-Dailamy. Lihat Fadhoil Al-Khomsah 2/243.

 

16. “Barang siapa yang mengangkat aku sebagai walinya, maka

        walinya(sepeninggalku) adalah Ali.”

         Mustadrak Al-Shohihain 3/330, Kanz Al-‘Ummal 11/276.

 

17. “Tidak ada pasangan yang serasi untuk Fatimah, jika Allah tidak menciptakan Ali.”

         Yanabi Al-Mawaddah 61.

 

18. “Aku wasiatkan pada siapa saja yang beriman padaku dan mempercayaiku

       agar mengangkat Ali sebagai Walinya.”

Ibnu Al-Maghazily 230, Yanabi Al-Mawaddah 62.

 

19. “Pertama orang yang menelusuri telaga syurgaku, pertama manusia yang masuk

       Islam adalah Ali.”

Kanz Al-‘Ummal 11/283, Al-Riyadh Al-Nadhirah 429, Dzakhir Al-‘Uqba 73, Ibnu Al-Maghazily 16.

 

20. “Tidak ada seorangpun yang dapat berlalu diatas “Siratal Mustaqim” kecuali

       mereka yang tidak bermasalah dengan  “Kewilayahan Ali”

Ibnu Al-Maghazily 131.

 

21. “Tidak seorangpun yang menyampaikan perihalku kecuali Ali.”

Yanabi Al-Mawaddah 2/5.

 

22. “Paling jahatnya Makhluk dari pertama hingga terakhir adalah pembunuh Ali.”

Mustadrak Al-Shohihain 3/351

 

23. “Pohon keberuntungan ‘Tuba’ ialah pohon yang dasarnya bermula dari

      rumah Ali dan cabangnya adalah Ali”

Manaqib Ibnu Magazily 248.

 

24. “ Ali adalah pemisah (Al-Faruq) antara yang Haq dan Bathil.”

Yanabiul Al-Mawaddah 57.

 

25. “ Ali adalah sang pembenar yang utama (ashiddiq).”

Kanz Al-‘Ummal 11/284.

 

26. “Langkahku dan langkah Ali dalam keadilan senantiasa sama.”

Yanabi Al-Mawaddah 58.

 

27. “Ali adalah saudaraku didunia dnan diakhirat.

Al-khashois Nasa’I 49, Yanabi Al-Mawaddah 106, Ibnu Al-Maghazily 37.

 

28. “Ali adalah sebaik-baiknya manusia, barang siapa yang menolak pernyataan

       ini maka dia telah kafir(Ingkar).”

Fara’id Al-Samthin 1/154, Kanz Al-‘Ummal 11/287, Mizan Al-I”tidal 2/273, Tarikh Bagdady 6/121,

Yanabi Al-Mawaddah 4.

 

29. “Ali adalah pintu “Hiththah”, barangsiapa yang masuk ke pintu itu maka pasti

       dia adalah seorang mukmin.”

Kanz Al-‘Ummal 11/276, Al-Showaig Al-Muhrigah 193.

 

30. “Ali adalah imam kaum terpuji, dia yang akan memerangi kaum durjana. Akan

       menang siapa yang akan membelanya dan akan pecundang siapa

       yang menentangnya.”

Kanz Al-‘Ummal 11/276, Al-Showaig Al-Muhrigah : 193.

 

31. “Ali adalah Imam Kaum Muttaqqin(orang-orng yg bertaqwa) penghulu kaum

       mukminin dan pemimpin manusia-manusia mulia. “

Mustadrak Al-Shohihain 3/348-349.

 

32. “Posisi Ali dan aku sama halnya dengan posisi(Nabi)Harun terhadap (Nabi) Musa.”

Sunan At Tirmidzi 5/407, Sunan Ibnu Majah 1/42-43, Shahih Al-Bukhari 3/86, Musnad Ahmad 3/50.

 

33. “Haknya Ali terhadap umatku sama dengan haknya seorang ayah pada anaknya.”

Manaqib Al-Maghazily 47, Al-Khawa Rizmy 229-230.

 

34. “Ali senantiasa bersama Al-quran dan Al-quran akan selalu bersama Ali.”

Kanz Al-‘Ummal 11/277, Mustadrak Al-Shohihain 3/337.

 

35. “Ali dan Syi’ahnya adalah orang-orang yang beruntung(sukses).”

Al-Suyuty Fi Dur Al-Mantsur, Kunuz Al-Haqaiq 92, Al-dailamy Fadhoil Al-Khomsah 2/104, Yanabi’ Al-Mawaddah 2/4

 

36. “Ali adalah pintu ilmuku, penerang pada ummatku tentang apa-apa yang kubawa.”

Kanz Al-‘Ummal 11/282, Yanabi Al-Mawaddah 59.

 

37. “Ali,  mencintainya adalah symbol keimanan, membencinya adalah petanda

       kemunafikan.”

          Ibnu Al-Maghazily 190, Faraid Al-Samthein 1/133

 

38. “Ali keberadaannya terhadap umat manusia sama halnya dengan keberadaan

       surat Al-Ikhlas pada Al-Quran.”

Ibnu Al-Maghazily 70

 

39. “Ali adalah kekasih(Allah) diantara dua kekasih, antara aku dan Ibrahim.”

Yanabi Al-Mawaddah 88, Faraid Al-Samthein, Beiy Al-Abrar Mu’niq bin Ahmad Al-Khawarizmy.

 

40. “Barang siapa yang meninggalkan (ajaran) Ali berarti dia telah meninggalkanku.

       Dan Barang siapa  yang meninggalkanku berarti dia meninggalkan Allah.”

Ibnu Al-Maghazily 279, Yanabi Al-Mawaddah 30.

 

41. “Ali dariku dan aku darinya, dan dia adalah walinya setiap mukmin sepeninggalku.”

Ibnu Al-Maghazily 224, Yanabi Al-Mawaddah 3

 

42. “Ali adalah manusia yang paling dicintai Allah dan Rosul-NYA,”

Ibnu Al-Maghazily 177-178

 

43. “Menyebut nama Ali adalah ibadah dan menatap wajahnya adalah ibadah.”

Mustadrak Al-Shohihain 3/352, Kanz Al-‘Ummal 11/276, Ibnu Al-Maghazily 206-207.

 

44. ‘Mencintai Ali adalah kebajikan yang tak akan terhapus oleh perbuatan maksiat lainnya.”

Yanabi Al-Mawaddah 4

 

45. “Ali(dalam kehidupan) sama posisinya seperti Ka’bah.”

Manaqib Ibnu Magazily 107.

 

46. “Ali padaku, ibarat kepalaku pada badanku.”

Al-Jami’ Li Al-Suyuty 66, Tarikh Al-Baghdady 5/310.

 

 

 

Iklan

Belum Ada Tanggapan to “Beberapa Hadis-hadis Keutamaan Sayyidina Ali As.”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: